Avicon

Firma Avicon od początku swojego istnienia, oprócz dystrybucji komponentów, zajmuje się integracją systemów wizyjnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Proces projektowy rozpoczyna się od sprecyzowania, wraz z klientem, wymagań stawianych urządzeniom kontrolnym. Po przeprowadzeniu testów wykonalności (na maszynie klienta lub w laboratorium na dostarczonych próbkach) następuje dobór sprzętu i ofertowanie.

Dzięki systemom wizyjnym możliwa jest bieżąca kontrola wyrobów. Szybkie wykrycie nieprawidłowości umożliwia wczesna reakcję a przez to minimalizację kosztów przestojów oraz materiałów. Firma AVICON dostarcza rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Z wykorzystaniem systemów wizyjnych można realizować zadania kontrolne, pomiarowe oraz identyfikacyjne.  Kontrolowane mogą być zarówno produkty jednostkowe jak ciągłe takie jak płyty, taśmy, walce.

Do typowych zadań kontrolnych należą poszukiwanie wad (wtrącenia, przebarwienia, ubytki), kontrola obecności i położenia etykiet, kontrola kompletacji produktu, kontrola nadruków graficznych oraz tekstowych OCV.

Do zadań pomiarowych należą kontrola wymiarów produktu, pomiar orientacji i pozycji. Możliwa jest również współpraca z robotami przemysłowymi.

Z wykorzystaniem systemów wizyjnych możliwa jest również identyfikacja produktów. Identyfikacja produktu może bazować na odczycie kodów 1D i 2D (również DPM-nanoszonych bezpośrednio na produkcie), odczycie oznaczeń alfanumeryczmych OCR lub porównywanie zdjęcia produktu z wcześniej stworzoną bazą wzorców.

Nasze systemy instalowane są zarówno na maszynach klienta jak również na zaprojektowanych przez nas samodzielnych stanowiskach. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami komponentów wizyjnych mamy możliwość realizowania bardzo wymagających i skomplikowanych systemów.